Hva er det jeg ser på?

Dokumentasjon av de 3 månedene det tok å sette og trykke Virginia Woolfs The Mark on The Wall (1917). I denne adapsjonen nærleser jeg novellen, ord for ord, og oversetter den fra boken (Two Stories) til et eget rom (Fra døren i eget trykkeri til overlyssalen på Kunstnernes Hus). Novellen kan leses i kronologisk rekkefølge, trykk for trykk, på døren midt i bildet.

The Mark on The Wall er den første novellen Virginia Woolf publiserte på eget forlag, skrevet mens hun lærte seg selv å sette løse typer. Novellen er et produkt av en forfatter dypt involvert i bokens tilblivelse. Den er kjent for å ha mange koblinger til boken som objekt, og drar paralleller mellom veggen og boksiden. Woolf visker ut grensene mellom subjekt og objekt, fantasi og virkelighet. Med en egen trykkpresse fikk hun makt over publiseringen av eget arbeid og alle forutsetningene for manifestasjon av tanker i fysisk format.

Lytt til refleksjoner.


Novellen dveler i fantasiens frihet og grenseløshet. Den konkluderer aldri, men insisterer på refleksjon. Dette essayet består av refleksjoner og spørsmål gjort langsmed trykkeprosessen, med både gamle og nye tanker som flyter opp av arbeidet. Du kan velge om du vil lytte med eller uten filmen. Lydboken tar ca 30 min, timelapsen ca 2 t 18 min. Lest av Ane Thon Knutsen.

FAQ


Dette er den siste av en rekke adapsjoner av novellen, og hovedverket i mitt doktorgradsarbeid i Grafisk Design ved Kunsthøgskolen i Oslo. For å se tidligere arbeider, klikk her.


Satt og trykket med Adobe Caslon Pro av Carol Twombly, 14 cicero, fet, versaler, CNC-frest i valchromat på Fellesverkstedet. Trykket på 45/48 g A3 avismakulatur i kjelleren min på en Triumpf korrekturpresse, arvet av Otto Stenersen Boktrykkeri, Oslo.


Prosjektsammendrag på norsk og engelsk: PDF


Installasjon åpner på Kunstnernes Hus 22. januar klokka 19:00 og står til og med 27 januar 2019. Gratis & åpent for alle.© 2019 Ane Thon Knutsen
Nettside av Ylva Greni Gulbrandsen